Σημαντικά Έργα

Στις Σκαλωσιές Μακεδονία έχουμε διεκπεραιώσει αρκετά σημαντικά έργα όπως:

N

Κτήριο Μητρόπολης Θεσσαλονίκης

N

Βυζαντινό Μουσείο Θεσσαλονίκης

N

Πλυντήρια Ορυχείων Χρυσού – Ολυμπιάδα – Χαλκιδικής

N

Νοσοκομείο Πολυγύρου

N

Ελληνικά Διυλιστήρια

N

Στρατιωτικές Σχολές Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.)

N

Κολέγια Ανατόλια

N

Αμερικάνικη Γεωργική Σχολή

N

ΑΤΕ Σίνδου Θεσσαλονίκης

N

Μετρό Καλαμαριάς