Τύποι Σκαλωσιών

Εξυπηρετούμε όλα τα έργα, διαθέτοντας ικριώματα για όλες τις χρήσεις

Ικριώματα προσόψεως

Για όλες τις εργασίες εσωτερικών και εξωτερικών όψεων για ελαιοχρωματισμούς, επιχρίσματα και θερμομονώσεις.

Ικριώματα βιομηχανικών έργων

Για εργασίες σε βιομηχανικές μονάδες.

Ικριώματα για υποστυλώσεις

Τροχήλατα ικριώματα

Εξέδρες εκδηλώσεων

Ειδικές κατασκευές